Normal_doof_gebarentaal_speciaal_onderwijs

Stichting Hoormij is het project 'Erbij horen' gestart om dove en slechthorende kinderen weerbaarder te maken. Elk kind wil ‘gewoon’ zijn en wil bij een groep horen, ook dove en slechthorende kinderen. Het project Erbij Horen verzamelt zoveel mogelijk tips om er voor te zorgen dat slechthorende en dove kinderen echt mee kunnen doen in de groep. Dat meldt Stichting Hoormij.

Sociaal contact en sociale acceptatie zijn basisbehoeften van de mens en zeker van opgroeiende kinderen. Goed communiceren is een voorwaarde hiervoor, maar slechthorendheid en doofheid maakt dit lastig. Het gevolg is dan vaak irritatie, sociale uitsluiting of soms zelfs pestgedrag. Slechthorende en dove kinderen in het reguliere onderwijs voelen zich dan ook vaker dan hun goedhorende leeftijdgenoten onzeker, eenzaam en kunnen hierdoor psychische problemen krijgen. Problemen die invloed kunnen hebben op de rest van hun leven. De kinderen beseffen lang niet altijd dat de sociale uitsluiting niets te maken heeft met hun persoonlijkheid, maar met hun beperking en dat zij niet de enige zijn die hiermee te maken hebben.

Daarom is Stichting Hoormij samen met FOSS, FODOK en SH-Jong het gezamenlijke project 'Erbij horen' gestart. De organisaties willen dat kinderen zelf praktische handvatten krijgen hoe zij lekker in hun vel kunnen komen te zitten. De organisaties gaan tips en trucs verzamelen door ervaringssessies verspreid door het land te organiseren. Alle ervaringskennis die ze hiermee krijgen, brengen ze in toegankelijke vorm via diverse media, bijvoorbeeld een folder of internet, bij de doelgroep. Op www.stichtinghoormij.nl is meer informatie over het project te vinden.

© Nationale Onderwijsgids