Normal_geld_munten

De komende vijf jaar wil de gemeente Oud-Beijerland twaalf miljoen investeren in de onderwijshuisvesting vam het dorp. Verbouwingen moeten er onder andere voor zorgen dat het speciaal onderwijs op één locatie komt. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 

Onderdeel van de plannen is de sloop van basisschool De Ark. Daar wordt straks een nieuw kenniscentrum gebouwd. Onder andere dit voornemen wordt op 10 mei in de gemeenteraad besproken. Door teruglopende leerlingaantallen zijn nieuwe basisscholen niet gewenst. “Ik ben blij dat de schoolbesturen ook positief stonden tegenover flinke renovatieplannen'', zegt wethouder Harry van Waveren.

Basisschoool De Ark wordt gezien als de beste locatie voor het nieuwe kenniscentrum. “Het speciaal onderwijs komt daardoor samen op één locatie”, zegt Bert Tuk, voorzitter van het college van bestuur van CSG De Waard. “Een project waar ook landelijk met veel belangstelling naar wordt gekeken.''

© Nationale Onderwijsgids