Normal_normal_normal_doofblind

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) ontvangt van de VriendenLoterij 473.000 euro om jongeren met een spraak/taalontwikkelingsstoornis te helpen communiceren met Film als Ondersteunende Communicatie (FaOC). Dankzij deze schenking kunnen de jongeren zich binnen het project ‘Cam On Wheels’ ontwikkelen tot bijvoorbeeld filmmaker, regisseur, verslaggever, cameraman/vrouw, editor en meer. Het project biedt de mogelijkheid aan jongeren met een ernstige spraak/taalontwikkelingsstoornis om een opleiding te doen en te werken. Door een plek te creëren waarin jongeren elkaar kunnen ontmoeten, wordt hun isolement doorbroken. 

Film is een toegankelijk middel voor dagelijkse communicatie en biedt de mogelijkheid om creatief verhalen te vertellen met behulp van beeld. Cam On Wheels biedt jongeren de mogelijkheid om hun visuele talenten verder te ontwikkelen en te professionaliseren, en deze in te zetten in een beroep. Zo krijgen ze de kans om zich niet alleen te uiten maar ook om gelijkwaardig mee te draaien in de maatschappij. Cam on Wheels gaat nauw samenwerken met onder andere het Nederlands Filmfonds en het Instituut voor Beeld en Geluid. Bij deze en andere partners kunnen de jongeren werkervaring opdoen. Dit stimuleert tegelijk de filmsector om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten. Mascha Legel is bedenker, initiatiefnemer en projectleider van Cam On Wheels. Zij wordt met haar project gesteund door NSGK.

© Nationale Onderwijsgids