Normal_normal_normal_doofblind

Er moet een landelijke kenniscentrum over doofblindheid komen voor een betere zorg voor deze groep. In dat kenniscentrum moeten alle instellingen voor doven en blinden gaan samenwerken. Daarvoor pleit hoogleraar doofblindheid Marleen Janssen, meldt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. 

Jansen ziet dat er steeds minder geld beschikbaar is voor de één-op-één begeleiding voor doofblinden, terwijl deze mensen er wel recht op hebben. “Doofblinden hebben geen toegang tot informatie uit de buitenwereld. Moet je je voorstellen: je ziet niets, je hoort niets, de wereld is niet groter dan je arm. Op het moment dat je geen tactiel contact met iemand hebt, houdt de wereld op. Je bent er even niet. Televisie kijken, muziek luisteren, dat kunnen doofblinden niet. Als ze twintig minuten alleen zijn, is het echt lang genoeg.”

Volgens de hoogleraar zijn er in Nederland ongeveer 2.000 mensen die doofblind zijn geboren. Die mensen worden vervolgens opgenomen in de verstandelijke gehandicaptenzorg, maar Janssen is van mening dat het lang niet altijd terecht is dat deze mensen als verstandelijk beperkt worden aangemerkt. “Er zitten mensen in instellingen die nooit communicatie hebben gehad. Die worden verstandelijk gehandicapt gemáákt”. aldus Janssen. Zij zou graag zien dat mensen met een verstandelijke beperking jaarlijks worden gescreend op doofblindheid.

© Nationale Onderwijsgids