Normal_diabetes2345

Door de waarschuwing van de Algemene Onderwijsbond aan docenten vrezen ouders van kinderen met diabetes dat docenten komend schooljaar hun kinderen niet meer helpen met prikken en meten. Het ministerie van Onderwijs wil docenten kinderen met diabetes laten 'prikken', zodat deze kinderen ook naar reguliere scholen kunnen die geen diabeteszorg hebben. De AOb waarschuwde hierop dat het risico hierdoor bij de leraar komt te liggen. Dat meldt de Telegraaf. 

Volgens ouders is het het fijnst als de leerkracht de suikerspiegel wil meten en insuline wil toedienen. Dit zou voor de kinderen vertrouwd voelen. Volgens José Muijres, bestuurder van de AOb, kunnen docenten echter niet voor de klas staan en tegelijk allerlei zorghandelingen uitvoeren. Muijres waarschuwde docenten: “Doe het niet, want je kunt als leraar aansprakelijk worden gesteld als het fout gaat.” Ouders vrezen dat deze oproep onnodig angst en onrust zaait.

Leraren in het basisonderwijs mogen, onder bepaalde voorwaarden, diabeteshandelingen uitvoeren bij leerlingen met suikerziekte. Diabetesvereniging Nederland heeft zich verdiept in de mogelijkheden van zorg aan leerlingen met suikerziekte in het passend onderwijs. De belangenvereniging heeft voorgesteld om tegemoet te komen aan de wetgeving rond medisch handelen door leraren. Het ministerie van Onderwijs heeft daarom onlangs mogelijk gemaakt dat leraren, onder bepaalde voorwaarden, diabeteshandeling uit mogen voeren. Maar door de oproep van de AOb vrezen de ouders dat als er niets geregeld wordt, dit betekent dat ouders een paar keer per dag langs de school moeten om hun kind te helpen. Deze week spraken de AOb en diabetesvereniging hierover, maar de AOb blijft bij de waarschuwing. 

© Nationale Onderwijsgids