Normal_computer__computers_pc

Scholen werken er hard aan om ICT in het onderwijs de implementeren. Zo ook in het speciaal onderwijs. Hiervoor werd op 3 juni een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor ICT-coördinatoren en ICT-coaches binnen het speciaal onderwijs. Het uitwisselen van expertise was het doel van de bijeenkomst. Dat meldt de PO-Raad.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Netwerk Gewoon Speciaal ICT samen met het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs. Op de bijeenkomst werden diverse succesvoorbeelden van ICT in het speciaal onderwijs gedeeld. Remco Pijpers van Kennisnet was ook aanwezig en heeft het plan om best practices van de inzet ICT in het speciaal onderwijs te bundelen in een boek. Sandra Ter Horst van Kennisnet deelde een update van de gang van zaken rondom het opstellen van een programma van eisen voor een leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs.

Sinds 18 maart kunnen scholen hun potentiële versnellingsvragen aanmelden bij de PO-Raad. Kennisnet en de PO-Raad helpen schoolbesturen van scholen met het oplossen van problemen die de scholen in de weg staan om goed gebruik te maken van ICT in het onderwijs. De twee partijen zetten experts in om de vragen te beantwoorden en de belemmeringen weg te nemen. De ondersteuning maakt deel uit van het project Beter en Slimmer leren met ICT wat onderdeel is van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

© Nationale Onderwijsgids