Schrijfstijl, schrijfvaardigheid, schrijven

AMSTERDAM - Uit een onderzoek van Cito onder scholieren van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs blijkt dat de opkomst van het digitale tijdperk vooralsnog nauwelijks heeft geleid tot een slordigere schrijfstijl van scholieren. Dat meldt Trouw.

Het toetsinstituut onderzocht de groep scholieren in 1999 en 2009 en ontdekte dat in die periode de leesbaarheid en de verzorging van het handschrift nauwelijks achteruit zijn gegaan. Daarentegen zijn er wel minder kinderen in groep vijf netjes op de regels gaan schrijven en zijn kinderen uit groep 8 groter gaan schrijven. Deze laatste groep schreef tevens vaker rechtopstaand en in een (deels) onverbonden schrift.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat meisjes over het algemeen netter schrijven dan jongens en dat de herkomst en de thuis gesproken taal weinig invloed hebben op de schrijfstijl. De handschriften werden in het onderzoek zowel door leraren als door speciale software bekeken, waarbij gelet werd op lettergrootte, afstand, hellingshoek en verbindingen.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem