Normal_onderzoek_christian_keysers_autisme_nin

AMSTERDAM - Autisme is een psychische stoornis die geen onderscheid maakt tussen culturen, seksen of bevolkingslagen. Toch is het aantal migranten dat hulp zoekt bij de autismehulpverlening zeer gering.

Om de kennis onder migranten omtrent autismespectrumstoornissen te vergroten is er een speciale voorlichtingscampagne gestart. Initiatiefnemer is de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met Mikado Kenniscentrum voor Interculturele Zorg. Naast een meertalige brochurereeks en DVD, hebben de NVA en Mikado een speciale hulplijn en webpagina’s opgezet om migranten beter te informeren over autisme en vooroordelen weg te nemen.

Fred Stekelenburg, directeur van de NVA: “Wij hebben gemerkt dat autisme relatief onbekend is onder Turken en Marokkanen, en dat zij de weg in de Nederlandse autismehulpverlening vaak ook niet goed weten te vinden. Ook blijkt autisme een moeilijk bespreekbaar onderwerp te zijn. Sommige ouders schamen zich voor hun kind met autisme. De NVA wil met deze campagne zorgen dat de informatie over autisme beter bereikbaar en begrijpelijker wordt.”

© Nationale Onderwijsgids / Martijn van Noppen