NOG Bijscholing

Huiswerkbegeleiding
 
Huiswerkbegeleiding is begeleiding op school of in speciale instellingen voor leerlingen die gedurende een bepaalde periode niet (goed) mee kunnen komen in de les. Het is extra ondersteuning voor leerlingen die wel op het goede niveau les volgen, maar door omstandigheden niet goed meekomen bij één of meerdere vakken, bijvoorbeeld vanwege problemen thuis. De huiswerkbegeleiding vindt veelal na schooltijd plaats en wordt gegeven op school, aan een huiswerkinstituut of thuis. Eventueel kan dergelijke begeleiding ook gecombineerd worden met coaching, waarbij scholieren zelfstandig leren plannen en structuur aanleren.
 
Zomerscholen
 
Bij steeds meer middelbare scholen is het mogelijk om zomerschool te volgen. Voor vakken waarvoor eerst een onvoldoende werd gehaald, kan alsnog een voldoende worden gehaald tijdens zomerschool. Hierdoor daalt het aantal zittenblijvers fors.
 
Lentescholen
 
Ook is de lenteschool in opkomst. Deze gaat uit van hetzelfde principe als een zomerschool. Voordeel van een lenteschool is dat leerlingen eerder in het jaar hun achterstand al wegwerken, waardoor ze tijdens de toetsweek voor de zomervakantie sterker staan.
 
© Nationale Onderwijsgids