Gesprekken over voldoende lesruimte voor De Blink in Veenendaal duren voort

De Blink en de gemeente Veenendaal blijven in gesprek over de kwestie of er voldoende ruimte is voor speciaal onderwijs. Vanuit de lokale politiek waren er nog veel onduidelijkheden, daarom heeft de school voor speciaal onderwijs de vragen beantwoord. Ook hebben ze de situatie proberen te beschrijven. In deze toelichting geeft het college ook aan dat er volgens hen voldoende vierkante meters waren vrijgemaakt. De urgente aanvraag voor extra lesruimte is nog in behandeling bij de gemeente. De school begrijpt dat het een ingewikkelde kwestie is, maar hoopt wel snel op duidelijkheid, meldt De Rijnpost.

Sinds de invoering van passend onderwijs blijft het speciaal onderwijs maar groeien. Door deze groei ontstaan er zelfs wachtlijsten. Dit zorgt ervoor dat sommige kinderen niet meer direct kunnen instromen in het speciaal onderwijs. Het is natuurlijk geen wenselijke ontwikkeling en ook in Veenendaal kampen ze met dit probleem. Verschillende oorzaken die worden genoemd zijn: armoede, multiproblematiek en ook gedragsproblemen spelen een rol. Er zijn ook oorzaken die vanuit de school zelf komen zoals: het lerarentekort, maar ook de handelingsverlegenheid van scholen. 

 

Twijfels vanuit de gemeente

De burgemeester van Veenendaal en wethouders hebben de politieke partijen geschreven over de problemen wat betreft lesruimte in Veenendaal. Ze wilden meer informatie over de huisvesting van De Blink. Er zijn gesprekken gevoerd wat betreft het aanbod binnen Veenendaal. De Blink heeft dus haar wens geuit om het speciaal onderwijs uit te kunnen breiden. De gemeente is samen met het schoolbestuur aan het kijken naar de beste invulling van beschikbare schoolgebouwen en lokalen. 

 

Leerlingenaantal blijft groeien

De Blink zet ook in op thuisnabij onderwijs voor alle kinderen in Veenendaal. Een reden hiervoor is dat het leerlingaantal de laatste jaren blijft groeien. De Blink wil alle kinderen binnen het speciaal onderwijs in Veenendaal les gaan geven. Er is ook geconstateerd dat omliggende scholen in bijvoorbeeld Arnhem en Ede kampen met een ruimtegebrek. Het is duidelijk dat ook deze kinderen behoefte hebben aan passend onderwijs. 

 

Daarom is de school inmiddels ook al jaren in gesprek met de gemeente om dit probleem op te lossen.Volgens de gemeente bood De Blink speciaal onderwijs aan kinderen met lichamelijke of verstandelijke handicap. Later kwamen daar ook nog kinderen met gedragsproblemen en psychische stoornissen bij. De gemeente heeft aangegeven dat het een probleem zal gaan worden, als de school deze ‘kwetsbare kinderen’ blijft aannemen. De school is zich hier zelf ook bewust van en wil graag samen met de gemeente tot een passende oplossing komen. Zij willen namelijk niet dat het aantal thuiszittende leerlingen zal groeien. 

 

Overleg tussen de beide partijen

De school geeft meermaals aan dat ze in gesprek zijn met de wethouder. Hieruit blijkt dat de gemeente steeds meer begrip krijgt voor de situatie. Ze denken dat de gemeente daarom graag meehelpt met het bedenken van oplossingen. Het begrip tussen de beide partijen groeit steeds meer. Het is dus hopen dat er spoedig passende oplossingen bedacht kunnen worden.

 

Door: Nationale Onderwijsgids/Parris Fokkema