Laag niveau basisvaardigheden scholieren baart minister Paul zorgen

Leerlingen gaan steeds slechter lezen en schrijven, en dat baart demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul zorgen. De bewindsvrouw reageert op het dinsdag gepubliceerde PISA-onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Uit dit vergelijkende onderzoek onder 15-jarigen uit verschillende landen komt naar voren dat Nederlandse scholieren vooral moeite hebben met lezen, maar dat ze ook steeds lager scoren op het gebied van wiskunde en wetenschap. Dit beeld tekent zich ook in veel andere landen uit het onderzoek af.

"Het kan en moet echt veel beter", aldus Paul over de leesvaardigheid van leerlingen. Volgens haar hebben mensen juist deze basisvaardigheden "keihard" nodig, om bijvoorbeeld bijsluiters van medicijnen te begrijpen of bankzaken te regelen. Daarom zet de bewindsvrouw zich in om de taalvaardigheid te verbeteren, zo gaan bijvoorbeeld "bibliotheken intensiever samenwerken met scholen om het leesplezier en daarmee de leesvaardigheid bij leerlingen te verbeteren". Wel geeft Paul aan dat het een "kwestie van een lange adem is" voordat het beleid blijvende resultaten zal laten zien.

Door: ANP