Leden CNV Onderwijs stemmen in met cao-akkoorden PO en VO

Massaal groen licht. Dat geven de leden van CNV Onderwijs aan de onderhandelaarsakkoorden voor de cao’s PO en VO. In de loop van de week wordt ook duidelijk hoe de achterbannen van PO-Raad en VO-raad er tegenaan kijken. Dat meldt CNV Onderwijs.

Voor beide cao’s zijn de afspraken over loon gelijk. Die worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 structureel verhoogd met 10 procent. Loonschalen 1 tot en met 5 krijgen in november een eenmalige bruto-uitkering naar rato van 1.000,- euro, voor schalen 6 tot en met 9 gaat het om 600,- euro en de schalen 10 en hoger krijgen 350,- euro.

Combineren van werk en privé

In het akkoord staan ook afspraken over onder meer het combineren van werk en privé als werknemers te maken hebben met rouw of overgangsklachten.

Door: Nationale Onderwijsgids