VO-raad steunt de acties van de onderwijsbonden voor loonsverhoging

De onderwijsbonden gaan op donderdag 25 mei actie voeren. Met de actie willen ze dat het kabinet meer geld ter beschikking stelt voor een gepaste loonsverhoging voor medewerkers in het voortgezet onderwijs. In Amsterdam, Groningen, Den Haag, Zwolle en Maastricht gaan de onderwijsbonden aan lokale politici handtekeningen aanbieden. Dat gebeurt aan het einde van de middag, na schooltijd en buiten de examens om. De VO-raad ondersteunt deze actie voor meer ruimte voor loonsverhogingen en roept alle schoolbesturen op de actie ook te ondersteunen. Dat meldt de VO-raad. 

De VO-raad vroeg afgelopen april het kabinet al om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden van onderwijspersoneel. Met dat extra geld wordt het namelijk veel eenvoudiger om in de cao-onderhandelingen een goed arbeidsvoorwaardenpakket af te spreken. 

Bezuinigen op onderwijs 

Het kabinet heeft nog geen reactie gegeven op de oproep, maar in de Voorjaarsnota staat dat er geen geld is. Ze gaan zelfs bezuinigen op onderwijs. Nu de Voorjaarsnota bijna besproken wordt in de Tweede Kamer is dit het moment om eisen te stellen aan een gepaste loonontwikkeling. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk