'Goed onderwijs is veel belangrijker dan het uiterlijk'

Socioloog Jochem Tolsma stelt in een opiniestuk in de Volkskrant dat het veel belangrijker is dat het kabinet zich richt op gelijke kansen in het onderwijs dan dat het zich gaat bezighouden met specifiek beleid om ongelijkheid in uiterlijke kenmerken aan te pakken. Dat meldt VOS/ABB. 

Het opiniestuk van Tolsma is een reactie op de publicatie Eigentijdse ongelijkheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In die publicatie staat onder andere dat het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs voldoende is om de structurele ongelijkheid in de samenleving kleiner te maken.

Belang van uiterlijke kenmerken 

Het SCP wijst naast het onderwijs onder andere naar de esthetisering van de samenleving en het groeiende belang van uiterlijke kenmerken. Dat zou volgens het SCP ‘cruciaal zijn voor de toegang tot een afronding van een perspectiefrijke opleiding, voor het verwerven van een goedbetaalde en prettige baan, voor het vinden van een levenspartner die over veel hulpbronnen beschikt’ en ga zo maar door.

Opleiding 

Tolsma geeft aan dat het onderwijs er in het beleid voor kansenongelijkheid met kop en schouders boven uitsteekt. De opleiding die iemand heeft gevolgd bepaald in sterke mate of andere hulpbronnen binnen handbereik komen. 

Gelijke kansen in het onderwijs 

Het is daarom volgens Tolsma veel belangrijker dat het kabinet zich richt op gelijke kansen in het onderwijs. “Dat het vooralsnog niet opschiet met het terugdringen van de kansenongelijkheid in het onderwijs, mag geen excuus zijn om de aandacht te verleggen naar symptoombestrijding."

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk