Onderwijsminister Wiersma gaat niet mee in examenwens LAKS

Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft aan het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) laten weten dat er geen extra herkansing komt voor het centraal examen van dit jaar. Ook worden de eindexamens niet over twee tijdvakken verspreid. Dat meldt VOS/ABB.

Wiersma vindt dat de huidige omstandigheden het toelaten om van leerlingen dit jaar een prestatie te verwachten die vergelijkbaar is met die van voor corona. Wiersma voegt daaraan toe dat het voor het vervolgonderwijs en de verdere loopbaan van de huidige examenkandidaten van essentieel belang is dat de leerlingen geschikte vaardigheden aanleren en kennis opdoen. “Het centraal examen is een belangrijk moment om die vaardigheden te toetsen.”

Coronamaatregelen 

In november maakte de minister aan de Tweede Kamer bekend dat hij vrijwel alle coronamaatregelen schrapt. Het tweede tijdvak van de centrale examens en de afnameperiodes van de digitale examens in het vmbo en het schriftelijk examen en praktisch examen worden dit schooljaar nog verlengd. Voor de rest gaan de examens dit schooljaar terug naar de situatie van voor de coronapandemie. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk