Sportdeelname op het vmbo in Rotterdam gaat achteruit

De lokale fractie van DENK wil cijfers over de sportdeelname onder jongeren op het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Volgens het Kenniscentrum Sport en Bewegen neemt de sportdeelname onder vmbo’ers harder af dan bij andere niveaus. Uit onderzoek blijkt het te gaan om 15 procent minder dan onder jongeren die op het vwo zitten. Dat meldt Dagblad 010. 

Raadslid Elika Rehimzadeh gaat ervan uit dat de daling in Rotterdam ook op andere plekken in het land te zien is. Ze heeft sportwethouder Achbar gevraagd hoe hij het sporten in het vmbo weer kan en gaat stimuleren. 

Beweegparticipatiecijfers 

De urgentie van de oproep en mogelijk nog dieper onderzoek hangen nauw samen met de beweegparticipatiecijfers. Die heeft Rehimzadeh opgevraagd bij sportwethouder Achbar.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk