Leerlingen melden zich vaker ziek op school vanwege stress

De vereniging van jeugdartsen maakt zich zorgen om de toenemende stress bij middelbare scholieren. Jongeren krijgen klachten van die stress en melden zich daarom ziek. De schoolpsychologen die NOS Stories sprak zien ook dat steeds meer jongeren zich ziek melden door de stress op school. De jongeren kunnen de spanning, de druk of de planning niet aan. Dit in combinatie met andere problemen of zorgen zorgt voor uitval. Dat meldt de NOS.

Preventie en er vroeg bij zijn is heel belangrijk, maar blijkt in de praktijk erg lastig. Er is een tekort aan jeugdartsen en een jongere moet naar één van hen als hij of zij zich vaak ziek meldt. De jeugdarts kijkt dan samen met de jongere hoe hij of zij weer kan meedraaien op school zonder ziek te worden. Als er geen jeugdarts beschikbaar is ontbreekt de hulp die juist zo hard nodig is.

Contact van leraren met hun leerlingen 

Schoolpsycholoog Gezina Topper vindt het vooral belangrijk dat leraren goed contact hebben met hun leerlingen. Het zou enorm schelen als een mentor vraagt hoe het met de leerlingen gaat. “Dat kan al heel stress verminderend werken, je hoeft echt niet meteen naar een psycholoog.” Helaas ervaren leraren op dit moment ook ontzettend veel druk en is er niet veel ruimte over voor zo’n gesprek.

Stressklachten 

Jongeren hebben zelf niet altijd goed in de gaten dat hun klachten door stress komen. Het zou volgens Topper goed zijn als jongeren hier meer over leren.

Prestatiemaatschappij 

Het probleem is maatschappijgericht en zeker niet alleen de schuld van leraren en jongeren. We leven in een prestatiemaatschappij en dat is eigenlijk de grootste oorzaak van het probleem. Jongeren ervaren dat er (te) veel van ze wordt verwacht. Van hun ouders, van school, maar ook zeker van henzelf.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk