Vrouwen die naar het vmbo gingen eindigen vaak hoger dan mannen

Vrouwen die naar het vmbo gingen hebben op volwassen leeftijd vaker een hoger opleidingsniveau dan mannen, stelt het CBS. Onder Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse vrouwen was het verschil met mannelijke leeftijdsgenoten groter dan gemiddeld. Volgens CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen kan een verklaring voor de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn dat vrouwen vaker op een te laag niveau aan de middelbare school beginnen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gekeken naar de schoolloopbaan van mensen geboren tussen 1988 en 1991. De statistici namen twee meetpunten: ze keken naar het opleidingsniveau op 15-jarige leeftijd en dat op 28-jarige leeftijd. Het onderwijsniveau als puber werd vergeleken met het hoogst behaalde onderwijsniveau als volwassene.

Mbo, hbo of universiteit 

Ongeveer een kwart van de ruim 720.000 onderzochte mensen volgde op 15-jarige leeftijd de vmbo-theoretische of -gemengde leerweg. Een afgeronde mbo niveau 3- of niveau 4-opleiding is voor deze groep het te verwachten hoogst behaalde opleidingsniveau. Maar op 28-jarige leeftijd bleek dat 39 procent van de vrouwen een hoger opleidingsniveau had (havo, vwo, hbo of universiteit). Het aandeel mannen voor wie dit gold was kleiner: 36 procent.

Tweede generatie

Onder de tweede generatie Marokkaans Nederlanders was het verschil tussen de seksen groter: 45 procent van de vrouwen behaalde een hoger opleidingsniveau dan verwacht tegenover 33 procent van de mannen. Van de Turks-Nederlandse vrouwen behaalde 43 procent een diploma op een hoger niveau, onder de mannen in deze groep ging het ook om 33 procent.

Volgens CBS-onderzoeker Van Gaalen starten vrouwen, en in het bijzonder vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, vaker op een lager niveau dan dat wat ze in hun mars hebben. "Dat kan verschillende redenen hebben: ze worden te laag ingeschat door hun omgeving, of schatten zichzelf te laag in." Als deze vrouwen ouder worden weten ze dan alsnog het (hogere) niveau te behalen dat bij hen past. "Daarnaast weten we dat vrouwen sowieso beter dan mannen tot hun recht komen binnen ons onderwijssysteem. Ook werken ze mogelijk harder of zijn ze consciëntieuzer."

Toename 

Het CBS meldt ook dat het aandeel leerlingen van Turkse of Marokkaanse herkomst dat havo- of vwo-onderwijs volgt afgelopen jaar toenam. Onder leerlingen met een Nederlands-Caribische herkomst nam dit aandeel juist wat af. Voor deze ontwikkelingen kan het CBS geen verklaring geven.

Door: ANP