SvPO-scholen in Utrecht, Hoorn en Amsterdam wederom zeer zwak

De Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) in Amsterdam, Hoorn en Utrecht zijn door de Onderwijsinspectie wederom zeer zwak bevonden. De scholengroep stapt ook over op een andere naam: Scholen voor Persoonlijk VO (sPvo). Dat meldt de AOb.

De inspectie voerde nog voor de zomervakantie herstelonderzoeken uit bij de SvPO-scholen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht. “De uitkomst is dat vier van onze scholen ‘zeer zwak’ zijn verklaard”, aldus Dirck van Bennekom, Yolande Ulenaers en Rogier Straathof, de dagelijkse bestuurders van het interim-bestuur dat in juni is aangesteld. 

Verbeterslagen 

“De grootste tekortkomingen die de inspectie constateert liggen op bestuurlijk vlak”,  zegt Marius Geertsema, algemeen coördinator bij de scholengroep. “De resultaten zelf zijn verder goed. Ik wil niet bagatelliseren dat er op de scholen zelf ook nog dingen moeten verbeteren, maar ik zie dat positief in. We zijn hard bezig om verbeterslagen te maken.”

Aanpassingen 

Niet alleen de naam van de scholengroep wordt aangepast. Het leerlingvolgsysteem en de elektronische leeromgeving Workbook hebben voor Somtoday en VO Content. Elke school krijgt ook een aparte zorg- en examencoördinator.

Ouders 

De afgelopen tijd hebben verschillende ouders van de scholen uit Hoorn en in Kapelle het in kranten opgenomen voor de scholen. Het bestuur voelde zich daarin erg gesteund. “Dat het bestuurlijke tumult van voor de zomer en de predicaten ‘zeer zwak’ ons imago geen goed doen, is evident. Anderzijds, er is geen betere reclame dan tevreden leerlingen en tevreden ouders”, aldus het bestuur.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk