Wettelijke uitzonderingen mogelijk voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen

De Eerste Kamer heeft op 5 juli ingestemd met de wet ‘tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden’. De Tweede Kamer had daarvoor al ingestemd met de wet. Deze wet is ingediend om ISK’s en reguliere scholen meer ruimte te geven bij het plotseling vervullen van de taak om grote groepen leerlingen uit Oekraïne les te geven. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om van bestaande scholen tijdelijke onderwijsvoorzieningen in te richten waarbinnen een afwijkend onderwijskundig regime kan gelden. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd gaat de wet op 1 augustus in. Dat meldt de VO-Raad. 

Veel scholen zijn op dit moment bezig met het afronden van het schooljaar, maar ze zijn ook bezig met het inrichten van onderwijs aan Oekraïense leerlingen. In sommige regio’s is het nog zoeken naar onderwijspersoneel en huisvesting. Ook het aantal Oekraïense leerlingen in het nieuwe schooljaar is nog erg onzeker. Eind juni stonden er ongeveer 6.600 Oekraïense kinderen ingeschreven in het vo, maar het exacte aantal na de zomer is lastig te voorspellen.

Beknopt inrichtingsplan 

Het uitgangspunt van de scholen is wel dat ze zo snel mogelijk toewerken naar een situatie die binnen de wet- en regelgeving valt. Scholen moeten een beknopt inrichtingsplan opstellen voor hun tijdelijke onderwijsvoorziening en deze indienen bij het OCW.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk