In september start nieuwe aanvraagronde subsidie heterogene brugklassen

De derde aanvraagperiode voor de Subsidieregeling heterogene brugklassen gaat van 5 tot en met 22 september van start. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De subsidie is bedoeld om meer breder samengestelde of langere heterogene of brede brugklassen in te richten. Dat meldt VOS/ABB. 

Heterogene of brede brugklassen zijn klassen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs waarin leerlingen van twee of meer leerwegen bij elkaar in de klas zitten. De bedoeling hiervan is dat leerlingen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs meer tijd hebben om op het niveau te komen dat bij hen past.

Tegemoetkoming in de kosten 

Per vestiging is er 100.000 euro beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor de introductie en verdere ontwikkeling van heterogene brugklassen. De subsidie kan aangevraagd worden met dit formulier. 

Door: Nationale Onderwijsgids /Femke van Arendonk