UNICEF: Jongeren wereldwijd bezorgd over mentaal welzijn

Jongeren over de hele wereld maken zich zorgen over hun mentaal welzijn. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren in dertien landen. Of het nou gaat om kinderen in Chili, Zweden of Kenia, het geluid dat zij zelf laten horen is identiek: het mentale welzijn van jongeren staat onder druk en daar moet serieuze aandacht voor komen. Dat meldt UNICEF.

UNICEF sprak met jongeren tussen 10 en 18 jaar, verspreid over 71 groepen in dertien verschillende landen, om beter zicht te krijgen op hun mentale gezondheid, de problemen die zij ervaren en hoe ze daar mee omgaan. De gesprekken zijn een vervolg op het UNICEF-onderzoek naar mentaal welzijn van jongeren uit 2021, The State of the World’s Children: On My Mind. Uit dat grootschalige onderzoek bleek dat wereldwijd een op de zeven jongeren psychische problemen heeft. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is om te luisteren naar wat jongeren zelf over hun mentaal welzijn te vertellen hebben en hun geluiden serieus te nemen.

Geestelijke gezondheid 

De omgeving van jongeren is van grote invloed op hun geestelijke gezondheid, blijkt uit de gesprekken. Zo ervaren jongeren over de hele wereld veel prestatiedruk op school en hebben ze in hun omgeving te maken met een gebrek aan steun, maar soms ook met misbruik en verwaarlozing of financiële onzekerheid. Al die omgevingsfactoren zorgen voor veel stress. Ook wijzen jongeren op de uitdagingen van de digitale wereld die er aan de ene kant voor zorgt dat zij gemakkelijk contact kunnen maken met anderen, maar die ook risico’s met zich meebrengt.

Geweld en pesten 

Geweld is in veel landen voor jongeren aan de orde van de dag, wat grote gevolgen heeft voor hun geestelijke gezondheid. Pesten is een wereldwijd probleem, zowel fysiek als digitaal. Maar ook diepgewortelde opvattingen over gender zitten jongeren dwars: van jongens wordt verwacht dat ze stoer zijn en nooit hun gevoelens uiten, meisjes worden geacht te voldoen aan onredelijke normen en schoonheidsidealen.

Vooroordelen over psychische problemen 

Jongeren zeggen dat ze meer ondersteuning en bevestiging van hun omgeving zouden willen. Nu houden ze hun psychische problemen veelal voor zichzelf, omdat ze bang zijn dat ze door vrienden en familie niet worden begrepen. Vooroordelen over psychische problemen houdt jongeren tegen om professionele hulp te zoeken.

"Deze gesprekken met jongeren wereldwijd laten opnieuw zien dat het belangrijk is om te luisteren naar wat jongeren zelf over hun mentaal welzijn te vertellen hebben", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. "Dat moeten we ons aantrekken. Het zou net zo gewoon moeten zijn om met jongeren over verdriet, somberheid of eenzaamheid te praten als over fysieke pijn. Ouders, leerkrachten, opvoeders, iedereen rond kinderen en jongeren heeft hierin een rol te vervullen."

Door: Nationale Onderwijsgids