Taboe op abortus alleen maar groter na gastlessen op middelbare scholen

Diverse organisaties van gynaecologen, abortusartsen, expertisecentrum Rutgers  en Fiom roepen op tot strengere regels tijdens gastlessen over abortus op middelbare scholen en mbo’s. Aanleiding voor hun zorgen zijn het toenemende aantal organisaties die gastlessen geven en scholieren ervan moeten overtuigen dat abortus niet goed is. Dit meldt de NOS.

Van tien scholengemeenschappen is zeker dat zij de afgelopen jaren gastlessen organiseerden van organisaties die zeggen tegen abortus te zijn. Tijdens die lessen is het anti-abortusgeluid duidelijk hoorbaar, maar in sommige gevallen is de gegeven informatie aantoonbaar onjuist. 

Gastlessen toegestaan

Volgens het ministerie van Onderwijs zijn deze gastlessen gewoon toegestaan. Iedere school mag zelf bepalen welk lespakket zij kiezen en wie zij uitnodigingen tijdens gastlessen. De onderwijsinspectie controleert aan het begin van elk schooljaar wel de plannen en dan wordt er gelet op ‘diversiteit in het leren over seksualiteit.’

Taboe op abortus

Dat is echter onvoldoende stellen onder andere het Fiom en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. Volgens hen komt met deze lessen de keuzevrijheid in het geding, onder meer omdat het taboe op abortus op deze manier alleen maar groter wordt.

Ineke van der Vlugt van Rutgers: " Wat willen we kinderen nou bijbrengen? Abortus zonder oordeel. Dat het een recht is, toegang tot abortus is een mensenrecht. Leerlingen hebben recht op eerlijke, juiste en complete informatie over abortus. Zodat ze in vrijheid zelf een keus kunnen maken. Welke keuze dat ook is"

Door: Nationale Onderwijsgids