Onderzoek Ouders & Onderwijs: ouders hebben moeite met betalen schoolkosten

Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs zijn flinke bedragen kwijt aan school. Zo betaalt ruim een derde meer dan 500 euro aan schoolkosten. Ouders geven veel geld uit aan zaken die ze zelf moeten aanschaffen, zoals laptops, gereedschap en digitale rekenmachines. Ouders met kinderen op de basisschool zijn een stuk goedkoper uit: 60 procent van de ouders betaalt een bedrag onder de 50 euro. Dit meldt Ouders & Onderwijs. 

Veel ouders hebben moeite om het bedrag te betalen of geven aan er andere zaken voor te moeten laten. 11 procent kan het niet betalen of heeft er moeite mee. En 24 procent kan het bekostigen, maar moet er iets voor laten. Ouders voelen zich ook onder druk gezet door scholen om te betalen. Een kwart van de ouders is bang dat hun kind uitgesloten wordt van activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald. Een nog veel groter deel heeft geen idee wat de consequenties zijn.

Kinderen uitsluiten

Dit is opvallend aangezien deze zomer een wet is ingegaan die scholen verbiedt om kinderen uit te sluiten van activiteiten. Ouders zijn hiervan niet op de hoogte: slechts 18 procent van de ouders geeft aan hier door school over geïnformeerd te zijn.

Vrijwillige ouderbijdrage

Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs: "Ons onderzoek laat zien dat veel ouders moeite hebben de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten te betalen. Wij vinden dat zaken die noodzakelijk zijn voor het onderwijs door scholen betaald moeten worden. Vooral laptops en andere digitale leermiddelen zijn een veel te hoge kostenpost voor ouders. Daarnaast moeten scholen veel duidelijker communiceren naar ouders over de vrijwilligheid van de bijdrage en over de wet die uitsluiting van kinderen verbiedt."

Overigens geven ouders aan dat ze ondanks de nieuwe wet in grote meerderheid nog steeds gewoon van plan zijn de ouderbijdrage te betalen. Ouders die aangeven niet te zullen betalen, zijn voornamelijk de ouders die het niet kunnen betalen of er erg veel moeite mee hebben.

Uitzending Kassa

Tijdens de uitzending van het consumentenprogramma Kassa van zaterdag 16 oktober werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 

Door: Nationale Onderwijsgids