VO-Raad: Onderwijs zal altijd door blijven gaan, maar verbeteringen zijn nodig

De VO-sector doet een belofte aan de samenleving. Het onderwijs zal altijd door blijven gaan op kwalitatief hoog niveau en in een veilige omgeving. Met of zonder pandemie. Dit meldt de VO-Raad.

Uit RIVM-onderzoek kwam naar voren dat het sluiten van de scholen de minst populaire coronamaatregel was. Dat vonden mensen zelfs erger dan het sluiten van de horeca en het instellen van de avondklok.Voorzitter van de VO-Raad Paul Rosenmöller belooft dan ook namens de scholen dat er altijd onderwijs gegeven zal worden. Fysiek of online, maar altijd van een kwalitatief hoog niveau.

Problemen voortgezet onderwijs

Tijdens de coronacrisis kwamen de problemen in het voortgezet onderwijs bloot te liggen. Er is veel kansenongelijkheid, de basisvaardigheden staan onder druk en er is een groot lerarentekort. De periode met gedeeltelijk of volledig onderwijs op afstand heeft laten zien dat de meest kwetsbare kinderen hiermee het hardst getroffen worden. Het werd toen des te meer duidelijk dat persoonlijk contact met de leraar het onderwijs alleen maar ten goede komt en dat iedere leerling anders is en iets anders nodig heeft.

Taken nieuw kabinet

Voor het nieuwe kabinet wacht er een zwarte taak. Alle leerlingen moeten kunnen beschikken over een laptop om online onderwijs te volgen, net zoals alle leerlingen ook beschikken over schoolboeken. Daarnaast moet het lerarentekort teruggedrongen worden, er moet meer begeleiding komen voor beginnende leraren en de hoge werkdruk moet omlaag. Ook de huisvesting van scholen moet gaan voldoen aan de nu geldende eisen van ventilatie en ook zouden leerlingen later keuzes moeten kunnen maken voor een stap in het vervolgonderwijs. Kortom, het nieuwe kabinet moet heel veel lastige knopen gaan doorhakken. 

Door: Nationale Onderwijsgids