Middelbare scholen vestigen hoop op sneltesten voor veilig heropenen

Er wordt momenteel in zowel het primair als het voortgezet onderwijs gekeken hoe het (snel)testbeleid een rol kan spelen bij het structureel veilig open houden van de scholen. In opdracht van het ministerie van Onderwijs hebben Curriculum coaches en leer- en ontwikkelgids De Juf een rapport opgesteld met bevindingen en conclusies wat betreft het veilig heropenen van middelbare scholen. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Uit het rapport blijkt dat veel middelbare scholen zich voor het veilig heropenen richten op een combinatie van het inregelen van sneltesten, het monitoren van de situatie op school en een snelle isolatie van leerlingen of klassen als er een besmetting is geconstateerd. Daarnaast speelt ook het uitzicht op vaccinaties een grote rol, zo geven de scholen aan. Het vaccineren geeft het onderwijspersoneel een sterker gevoel van veiligheid.

De onderzoekers concluderen dat scholen heel graag weer open willen, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de leerlingen en het personeel, en dat ze zowel kaders als ruimte nodig hebben voor de heropening.

Door: Nationale Onderwijsgids