LAKS neemt letterlijk stelling voor mentaal welbevinden van leerlingen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) maakt zich grote zorgen over de verslechtering van het leerlingenwelzijn. Leden van de scholierenorganisatie luidden gisterochtend de noodklok door voor het ministerie van Onderwijs en op andere plekken in Den Haag 75 observaties te plaatsen over de problemen met coronaonderwijs. “Met deze stellingen geven we een greep uit de vele signalen die we krijgen over wat er mis gaat. Het gaat niet goed met jongeren in Nederland.”, aldus LAKS-voorzitter Nienke Luijckx. Dit meldt LAKS.

De scholierenorganisatie is bezorgd over schadelijke gevolgen van het zo lang binnen houden van deze jonge generatie. Onderzoeken tonen bijvoorbeeld aan dat eenzaamheid, depressieve en suïcidale gedachtes toenemen en er meer jongeren kampen met eetstoornissen en huiselijk geweld. Luijckx: “Het is echt niet genoeg om alleen te erkennen dat jongeren zich in een moeilijke periode begeven. Er zou duidelijk perspectief geboden moeten worden, bijvoorbeeld door het OMT onderzoek te laten doen hoe toch op zo’n kort mogelijke termijn het onderwijs – stapsgewijs – open kan. Zoiets basaals als het onderwijs kan niet lang dicht blijven.”
 
Leerlingen die worden aangemerkt als ‘kwetsbaar’, hebben een uitzonderingspositie en mogen wel toegang blijven houden tot fysiek onderwijs. “We zien naast die kwetsbare leerlingen een steeds grotere middengroep van leerlingen die mentaal echt onder druk staat, waar we ons ernstig zorgen over maken. De minister heeft vrijdag de eerste mooie stappen gezet, de tijd is nu aangebroken om door te pakken.” Volgens Luijckx moet deze groep leerlingen uitzicht worden geboden op een terugkeer naar school, maar als dat niet lukt, op andere manieren om niet door te draaien: “Houd bijvoorbeeld ouders thuis en kantoren echt dicht, maar biedt jongeren een vorm van ontsnapping, ontspanning en ontmoeting. Als we de veerkracht van jongeren willen behouden, kan de boog niet altijd gespannen zijn.”
 
Het LAKS hoopte voorafgaand aan het Kamerdebat over onderwijs in coronatijd op aandacht van Kamerleden en hun creativiteit om jongeren enig uitzicht te bieden. In 1517 klaagde Luther de katholieke kerk aan met bijna 100 stellingen en timmerde hij dit op kerken. “Vandaag vragen wij in Den Haag ook aandacht met 75 stellingen voor de moeilijkheden van het afstandsonderwijs en de mentale gesteldheid,” aldus Luijckx. Daarnaast hebben 75 scholieren gedurende het debat elk een stelling naar de onderwijscommissieleden gestuurd om zo persoonlijk aandacht te vragen voor een bepaalde stelling.
 
Door: Nationale Onderwijsgids