Grote onduidelijkheid onder scholieren over hergebruik mondkapjes

Er heerst veel onduidelijkheid over het mondkapjesbeleid onder docenten en scholieren op middelbare scholen, want het is niet bekend of er na elke leswissel een nieuw mondkapje gedragen moet worden. Scholierenvakbond LAKS vreest dat het wisselen van mondkapjes flink in de papieren zal lopen en dat sommige leerlingen dit niet zullen kunnen betalen. Dit meldt Nu.nl.

Volgens de officiële overheidsrichtlijnen moeten wegwerpmondkapjes na gebruik weggegooid worden, maar dit houdt in dat leerlingen die gebruik maken van wegwerpmondkapjes bij elke leswissel, pauze en toiletbezoek een nieuw mondkapje moeten dragen. Volgens LAKS gebruikt ongeveer de helft van de leerlingen de wegwerpmondkapjes. Het continu moeten wisselen (in het geval van sommige roosters wel acht keer per dag) leidt tot veel afval, maar ook tot hoge kosten. Ook voor leerlingen die stoffen mondkapjes dragen stijgen de kosten: experts raden aan om deze mondkapjes na elk gebruik op 60 graden te wassen. Dat betekent dat leerlingen die deze maskers dragen alsnog meerdere mondkapjes moeten meenemen en dus aanschaffen. Volgens LAKS zijn er “geen signalen” dat leerlingen daadwerkelijk meerdere mondkapjes meenemen, en Algemene Onderwijsbond (AOb) geeft aan niet te weten of leraren dit wel doen.

Voor het bewaren van de mondkapjes gelden ook adviezen. Ze moeten zo steriel mogelijk bewaard worden, dus niet los in de jaszak of tas zoals veel wordt gedaan, maar in een afgesloten zakje of bakje. Rijksoverheid.nl is ook duidelijk over wegwerpmaskers: deze “kunnen niet bewaard worden”.

Verantwoordelijkheid

Uit navraag van Nu.nl blijkt dat het RIVM en het ministerie van Onderwijs elkaar aankijken wat betreft uitsluitsel over en verantwoordelijkheid voor het mondkapjesbeleid op scholen. Bij de bekendmaking van het mondkapjesadvies voor scholen werd er niet gesproken over de praktische details van het moeten dragen van een mondkapje. Het ministerie van Onderwijs wilde hierover niet in gesprek met Nu.nl en zei alleen dat “iedereen er goed aan doet om adviezen van het RIVM op te volgen”. Daarmee wordt ervan uitgegaan dat leerlingen deze adviezen volledig kennen en begrijpen. Het RIVM zegt op diens beurt dat het kabinet verantwoordelijk is voor het mondkapjesbeleid en dat het mondkapjesadvies alleen succes kan hebben als iedereen het goed naleeft.

Door: Nationale Onderwijsgids