Coronamaatregelen op school hoeven niet strenger vinden ouders

Leerlingen in het regulier basisonderwijs, het (speciaal) onderwijs en het voortgezet onderwijs gaan weer naar school. Door corona gelden op alle scholen maatregelen. Het onderwijs ziet er daardoor anders uit. Ouders & Onderwijs vroeg aan ouders in het Landelijke Ouderpanel welke maatregelen er gelden, hoe het onderwijs wordt gegeven en hoe scholen hier ouders over informeren. De meerderheid van de ouders is geen voorstander van extra coronamaatregelen op school. Dit meldt Ouders & Onderwijs.

Een ruime meerderheid van de ouders is geen voorstander van strengere coronamaatregelen op school. Ouders vinden met name het verplichten van een mondkapje en het opnemen van de temperatuur van kinderen geen wenselijke maatregel. Ook zien ze weinig in het houden van 1,5 meter afstand of het halveren van de klassen. Er is wel een verschil tussen de basisschool en de middelbare school. Ouders met kinderen op de middelbare school pleiten iets vaker voor strengere maatregelen dan ouders met kinderen op de basisschool.
 
Wel vinden ouders dat er goed geventileerd moet worden en dat scholen moeten investeren in een goed werkend ventilatiesysteem. Opvallend is dat 34 procent van de ouders niet weet of de ventilatie op school goed functioneert. 11 procent denkt dat het (zeer) slecht geregeld is, 42 procent denkt dat het goed geregeld is.
 

Ouders zien een beperkt risico op coronabesmetting op school

De meeste ouders schatten het risico op coronabesmetting op school laag in. 11 procent maakt zich wel flinke tot ernstige zorgen en vindt het risico (te) groot. Ouders van kinderen op de middelbare school maken zich meer zorgen dan ouders van kinderen op de basisschool. Op de middelbare school ziet 44 procent van de ouders een risico op coronabesmetting op school, tegenover 29 procent van de ouders op de basisschool.
 

Ouders zien graag een combinatie van fysiek les en les op afstand

De meeste ouders willen dat hun kind de komende tijd – zolang de coronacrisis nog duurt – gewoon naar school gaat en alle lessen op school volgt. 22 procent zou graag een combinatie van fysiek op school en les op afstand zien. De ouders op de middelbare school zien meer in een combinatie van fysiek les en onderwijs op afstand dan ouders met kinderen op de basisschool.
 

99 procent van de ouders laat kinderen weer naar school gaan

Bijna alle kinderen gaan na de zomervakantie weer volledig naar school. Slechts 1 procent van de ouders laat zijn of haar kind (nog) niet naar school gaan. Meestal is de reden daarvoor dat het kind of een gezinslid in de risicogroep valt.
 
De meeste scholen hebben ouders geïnformeerd over het opengaan van de scholen en de maatregelen die ze nemen om coronabesmetting te voorkomen. Driekwart van de ouders is (heel) tevreden over deze communicatie.
 

Ga soepel om met de leerplicht

Nu de scholen weer volledig open zijn, geldt ook de leerplicht weer volledig. De meeste ouders vinden dit goed. De helft van de ouders geeft wel aan dat scholen en de leerplichtambtenaar soepel om moeten gaan met ouders die angst hebben voor coronabesmetting op school.
 
Het gehele onderzoek is hier te lezen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids