Op sommige scholen bepaalt de ouder of een kind overgaat of blijft zitten

Er zijn middelbare scholen die de ouders verantwoordelijk maken voor de beslissing of hun kind wel of niet overgaat naar het volgende leerjaar. De VO-raad en het onderwijsministerie vinden dit niet wenselijk. “Ouders hebben de neiging om prestaties hoger in te schatten dan scholen." Dit meldt RTL Nieuws.

Middelbare scholen mogen zelf bepalen onder welke voorwaarden een leerling overgaat naar het volgende jaar. In deze tijd van thuisonderwijs en afstandsonderwijs kiezen sommige scholen ervoor om dit jaar bij uitzondering alle kinderen te laten overgaan. Andere hebben ervoor gekozen om de cijfers van vóór de lockdown als leidraad te nemen. Maar er zijn ook scholen die de ouders hierover laten beslissen. Uit een rondvraag van Editie NL blijkt dat dit in ieder geval gebeurt op scholen in Amsterdam, Naaldwijk, Leeuwarden en Deurne.
 
De scholen geven als reden voor hun beslissing dat ouders hun kind de laatste maanden meer hebben gezien dan de school zelf, en dat zij daardoor beter kunnen inschatten op welke niveau de leerling zich bevindt. De school geeft dan wel een advies, maar de ouders hebben, in overleg, het laatste woord.
 
De VO-Raad  begrijpt de redenering van de scholen, maar vindt het toch geen goed idee dat ouders de definitieve beslissing maken of een kind overgaat. "Ouders hebben de neiging om prestaties hoger in te schatten dan scholen." Ook het ministerie van onderwijs vindt het onwenselijk en denk dat het besluit kan leiden tot kansenongelijkheid. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids