De Onderwijsraad vraagt om mee te denken over jongens en meiden in het onderwijs

In het onderwijs presteren meiden over de gehele linie beter dan jongens. Zijn er oorzaken aan te wijzen in het onderwijsstelsel, in de manier waarop er met jongens en meiden wordt omgegaan op school? Of strekken de verschillen tussen meiden en jongens zich sowieso uit tot bijvoorbeeld hun cognitieve ontwikkeling of hun houding ten aanzien van onderwijs?  De Onderwijsraad nodigt uit om mee te denken over dit thema. Dit meldt de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad wil zich in deze verkenning niet alleen buigen over de verschillen tussen meiden en jongens in het funderend onderwijs, en welke factoren binnen het onderwijs de verschillen kunnen verklaren. De raad kijkt ook naar hoe deze verschillen doorwerken in hun verdere loopbaan in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt daarna.
 

Meedenken?

Wilt u meedenken over deze verkenning? De Onderwijsraad ziet uw schriftelijke bijdrage graag tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar jongensmeiden@onderwijsraad.nl. Reageren is mogelijk tot 29 februari 2020.
 
Door: Nationale Onderwijsgids