Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

SP-Kamerlid Peter Kwint heeft minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs gevraagd om meer te doen tegen kansenongelijkheid in het onderwijs. Een op de drie scholieren en een kwart van alle achtstegroepers krijgt bijles, bijvoorbeeld omdat ouders vinden dat de kwaliteit van scholen tekortschiet. Met name leerlingen uit de Randstad zouden hier vaker gebruik van maken. Kwint vreest dat er een tweedeling ontstaat tussen kinderen van ouders die bijles kunnen betalen en kinderen van ouders die dat niet kunnen. Dit meldt Tweede Kamer

Minister Slob vindt het een "te snelle conclusie" als Kwint de toegenomen vraag naar bijles koppelt aan het lerarentekort. Kansengelijkheid in het onderwijs moet altijd vooropstaan, zegt de minister. Hij gaat de uitkomsten van het onderzoek bespreken met vertegenwoordigers van primair en voortgezet onderwijs. 

Door: Nationale Onderwijsgids