Normal_leraar_vo_duits_vinger_leerling

Onze beheersing van het Duits is niet meer wat het geweest is. Steeds minder Nederlanders spreken Duits. Dat komt doordat het steeds minder als middelbareschoolvak gegeven wordt. Toch is het belangrijk dat we ons niet van onze buurtalen afkeren.

Steeds minder Duits op de middelbare school

Steeds minder middelbare scholieren leren Duits. In augustus was het nog volop in het nieuws: het Duits (en Frans) verdwijnt hier en daar zelfs als tweede moderne vreemde taal (mvt) op middelbare scholen. Op het vmbo is alleen nog maar het Engels verplicht. Een tweede mvt hoeft hier niet meer. In havo- en vwo-klassen moet nog wel een tweede mvt gekozen worden, maar talen als Spaans en Russisch kennen een opmars ten koste van Duits en Frans.

In principe is het niet erg om andere talen dan het Duits en Frans aan te bieden. Maar het is misschien beter om andere talen ernáást aan te bieden en niet ter vervanging van de talen van onze buurlanden.

Aantal docenten en vertalers Duits

Omdat er steeds minder Nederlanders zijn die Duits spreken, heeft dat gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er is een flink tekort aan docenten Duits. Ook vertalers en tolken van het Nederlands naar het Duits of andersom zijn belangrijk. Vooral als de Deutschkenntnisse van de gemiddelde Nederlander achteruit holt.

Kennis van het Duits is belangrijk

Natuurlijk is het belangrijk om goed Duits te kunnen spreken omdat het onze grootste handelspartner is. Maar het gaat echt niet alleen om de zakenwereld. Ook vrachtwagenchauffeurs of mensen die vlakbij de grens wonen hebben regelmatig met het Duits te maken.

Omdat Frans en Duits zo in het gedrang zijn, wordt er nu voor gepleit om de talen dan in ieder geval in de onderbouw te behouden. Jos Brink, lerarenopleider Frans aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: “Het gaat er niet om dat scholieren officiële brieven kunnen schrijven, want dat doet een vertaalbureau wel. Maar ze moeten wel telefoontjes van Franse firma's kunnen beantwoorden.”

Talenkennis van de Nederlander

Nederlanders zijn sowieso goed in andere talen. Vooral in het Engels. Maar Frans en Duits worden waarschijnlijk belangrijker met het oog op brexit. Dan zijn dat de twee ‘grote talen’ van Europa. Helemaal omdat het om onze buurlanden gaat, moeten we het belang van het leren van Frans en Duits niet onderschatten.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Machielsen.