Normal_fiets_bewegen

Het Cornelius Haga Lyceum heeft intern een oplossing gevonden voor het ruimtegebrek dat de school parten speelt. Door het bestaande pand anders in te delen, beschikt het lyceum komend jaar over vijf extra klaslokalen. De oplossingen die de gemeente Amsterdam aandroeg, wees de school eerder af. Dit meldt NRC. 

Uit een rondleiding die NRC kreeg, blijkt dat diverse ruimtes zijn omgebouwd tot leslokalen. Onder andere de bibliotheek, de kantine en de gebedsruimte voor meisjes zijn klaslokalen geworden. Ook het kopieerhok en een ontspanningsruimte voor meisjes zijn samengevoegd voor onderwijsdoeleinden. 
 
De gemeente Amsterdam had eerder bepaald dat vanwege ruimtegebrek er extra noodlokalen zouden worden gebouwd bij de huidige locatie. Na gerechtelijk gesteggel wie dan de noodlokalen mocht laten bouwen, kwam Amsterdam met het plan om de school te huisvesten in een leegstaand schoolgebouw aan de Reinaert de Vosstraat in de hoofdstad. Dit kon ook rekenen op tegenstribbelen van de kant van het Haga Lyceum: het pand zou veel te klein zijn om de verwachte leerlingenstroom te herbergen.
 
De vraag is of het aantal noodlokalen voldoende ruimte biedt om langer dan een schooljaar van dienst te kunnen zijn. Waar de gemeente spreekt van 129 aanmeldingen, komen er volgens directeur Atasoy tussen de 140 en 180 kinderen bij.
 
Door: Nationale Onderwijsgids