Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) zijn naar de rechter gestapt vanwege de inhoud van drie rapporten van de Onderwijsinspectie. Deze oordeelt hierin dat de medezeggenschap op de drie beoordeelde scholen niet aan de wettelijke eisen voldoet en dat de code goed bestuur tekortschiet bij het tegengaan van belangenverstrengeling. SvPO bestrijdt dit. Dit meldt Algemene Onderwijsbond (AOb).

Het gaat om de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs in Kapelle, Hurdegaryp en Geldermalsen. De inspectie schrijft dat de medezeggenschap op deze scholen niet aan de wettelijke eisen voldoet en dat de code goed bestuur tekortschiet bij het tegengaan van belangenverstrengeling. De inspectie wijst er bovendien op dat het bestuur al eerder is gewezen op de tekortkomingen in de medezeggenschap en dat een voorgenomen sanctie in afwachting van verbeteringen eerst was opgeschort. SvPO bestrijdt deze zienswijze, schrijft de AOb.
 
Vorig jaar spande SvPO ook al een kort geding aan over de publicatie van deze rapporten. Van de rechter moesten de rapporten op bepaalde punten aangepast worden, maar hierover ging de Onderwijsinspectie weer in hoger beroep. Dat beroep moet nog voorkomen, aldus de AOb. Ondertussen deed de inspectie ‘nader onderzoek’ en stelde begin vorige maand drie aangepaste rapporten vast. Over de publicatie van de aangepaste rapporten dreigt SvPO weer een kort geding aan te spannen.
 
In 2010 begon SvPO met de eerste school in Kapelle, Zeeland. Inmiddels zijn er vijf van deze scholen en starten nog drie in het nieuwe schooljaar. SvPO biedt voortgezet onderwijs in kleine klassen van gemiddeld zo’n zestien leerlingen. Voor elk vak wordt bovendien ruim voldoende onderwijstijd begroot. Daardoor ontstaan de ideale omstandigheden voor docenten om gedegen onderwijs te bieden met tijd en aandacht voor iedere leerling, aldus SvPO.
 
Door: Nationale Onderwijsgids