Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Zowel in Friesland als in Brabant ging het maandagmiddag al mis voordat de eindexamens officieel begonnen waren. In Leeuwarden kregen leerlingen in plaats van vmbo Nederlands het eindexamen Duits onder hun neus, terwijl in Den Bosch het verkeerde eindexamen wiskunde uitgedeeld werd. Dit melden Omrop Fryslân en Brabants Dagblad.

Op Piter Jelles De Dyk in Leeuwarden waren de eindexamenkandidaten van het vmbo gl/tl voorbereid op het examen Nederlands. Bij het uitdelen van de examens bleek echter dat de school een fout had gemaakt: de leerlingen kregen het examen Duits voorgeschoteld. Die fout werd al snel gezien en uiteindelijk konden de leerlingen toch gewoon beginnen aan het examen Nederlands. 
 
Ook in Den Bosch ging het niet helemaal zoals gepland. De kandidaten van de Vavo (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) kregen de verkeerde versie van het vwo-examen Wiskunde A en C onder hun neus. De school had per abuis de nieuwe versie van de examens besteld in plaats van de examens die horen bij het oude wiskundeprogramma, dat de eindexamenkandidaten hadden gevolgd. De in allerijl gebelde Onderwijsinspectie gaf de leerlingen twee opties: of wachten op de juiste opgaven of het examen in het volgende tijdvak maken. De ene helft koos voor de eerst, de andere voor de tweede mogelijkheid.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids