Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Sinds 7 februari is Het Haags Mentorprogramma van start gegaan. Dit programma koppelt studenten aan leerlingen uit havo 3. Door deze individuele aandacht worden leerlingen gecoacht in het maken van huiswerk, het ontdekken van hun talenten en het kiezen van een vervolgstudie. Hiermee wordt geprobeerd de overgang tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs soepeler te laten verlopen. Dit meldt Het Haags Mentorprogramma.

Het Haags Mentorprogramma is een unieke samenwerking van de Universiteit Leiden, De Haagse Hogeschool, het ZuidWest College, de Johan de Witt Scholengroep en Durf te dromen. Het doel van deze samenwerking is om de overgang tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs soepeler te laten verlopen. Dit gebeurt door studenten te koppelen aan leerlingen uit havo 3. 
 
Studenten leren in hun rol als mentor hoe het is om in de praktijk iemand te coachen. Ze doen ervaring op in de doelgroepen van de betrokken middelbare scholen en breiden ook op deze manier hun eigen sociale netwerk uit. Ze gaan wekelijks naar de school van de leerlingen voor één-op-één mentoring en na het mentor-uur hebben de studenten gezamenlijke intervisie. Voorafgaand aan het programma is er een training voor de studenten. 
 
De leerlingen hebben baat bij wat extra aandacht op het gebied van huiswerk maken en het ontdekken van hun talenten. Ook kunnen studenten bij uitstek behulpzaam zijn voor leerlingen bij het vinden van een geschikte vervolgstudie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids