Normal_bouw__meten__meetlint__constructie

Het Platform vmbo BWI (Bouwen Wonen Interieur) wil de samenwerking met het bedrijfsleven verbeteren. Hoe dat gerealiseerd kan worden is door het platform onderzocht, in samenwerking met de Vakgroep Opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland. Dat meldt Bouwend Nederland.

Het platform vmbo BWI is een belangrijk en zichtbaar platform om de richting BWI op vmbo-scholen te faciliteren en de kwaliteit van het BWI-onderwijs te verbeteren. Om het platform te versterken zijn er twee belangrijke afspraken gemaakt. Zo worden de opleidingsbedrijven lid van het platform BWI, onder dezelfde voorwaarden als de bij het Platform aangesloten vmbo’s. Daarnaast zorgt Bouwend Nederland de komende twee jaar voor de financiële ondersteuning van het platform.

Bovendien wordt er gedurende dit kalenderjaar door het platform BWI extra geïnvesteerd in een aantal andere zaken. Een daarvan is het aanvullen van het nieuwe eigentijdse en aantrekkelijke lesmateriaal met extra keuzevakken en regelmatig actualiseren. Ook de samenwerking in de regio tussen de vmbo’s en de opleidingsbedrijven moet intensiever worden, zodat zowel huidige als toekomstige leerlingen meer geboden kan worden. Verder is het de bedoeling dat er in 2018 gezamenlijke werving, voorlichting en loopbaanbegeleiding wordt georganiseerd met het bedrijfsleven. Tot slot moet de invulling van infravakken op het vmbo extra onder de aandacht komen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids