Normal_bril_studieboek_studeren_marker_lezen_boek

Hoe de invulling van het vak Fries er op scholen in Friesland uit moet komen te zien, is aan de provincie Fryslân en de scholen zelf. De rijksoverheid bepaalt hierover niet van bovenaf, zo geeft minister Slob van Onderwijs aan in reactie op een advies van het Friese taalexpertisecentrum DINGtiid. Dat meldt VOS/ABB.

Wel draagt de rijksoverheid bij aan het bevorderen van de positie van de Friese taal in het onderwijs, volgens Slob. De concrete invulling van het vak Fries op scholen ligt echter bij de provincie Fryslân en de scholen zelf. “De rijksoverheid kan haar doel het beste bereiken door te faciliteren en financieren, niet door te verplichten”, aldus de nieuwe minister van primair en voortgezet onderwijs.

DINGtiid adviseert verder om alleen nog maar docenten voor de klas te zetten die een bevoegdheid Fries hebben. Slob gaf als reactie dat hij over dit onderwerp geen zeggenschap heeft; ook dat legt hij bij de docenten en de scholen die Fries geven. Wel is Slob van mening dat het wat betreft het tekort aan docenten niet verstandig is om scholen aanvullende eisen op te leggen ten aanzien van het aannemen van leraren.

DINGtiid zou ook graag zien dat de Wet op het voortgezet onderwijs gewijzigd wordt om zo twee lesuren Fries te verplichten. Dat is volgens Slob lastig verenigbaar met de intentie van deze wet, omdat er bij geen enkel vak een wekelijks vast aantal onderwijsuren staat voorgeschreven. Het enige wat wettelijk is vastgelegd is het totale minimum aantal klokuren per schooljaar. Tot slot is het volgens Slob aan de scholen om een afweging te maken of ze Fries wel of niet willen aanbieden als keuze-examenvak.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids