Normal_boek__lezen__kind__leren_lezen__kinderboek

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs maken zich zorgen over het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het aantal leerlingen met zo'n verklaring stijgende is. De Inspectie van het Onderwijs heeft geen verklaring voor de hoge aantallen. Dat meldt NU.nl.

Met een dyslexieverklaring komen leerlingen in aanmerking voor extra tijd voor een tentamen en vergoeding van bepaalde kosten. Volgens Bussemaker en Dekker is het aannemelijk dat een groep leerlingen ten onrechte een dergelijke verklaring heeft gekregen. De bewindslieden willen dit aantal terugdringen.

Volgens internationaal onderzoek is het normaal dat 10 procent van de leerlingen last heeft van ernstige dyslexie en niet op te lossen lees- en spellingsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat in steden dyslexie het minste voorkomt met 8 procent in 2015. Op het platteland ligt het percentage hoger: bijna 14 procent in 2015. De bewindslieden hebben aangekondigd dat er meer onderzoek komt naar de dyslexieverklaringen. Ook komt er meer voorlichting aan scholen over effectieve aanpakken om lees- en spellingsproblemen te voorkomen.

Het aantal kinderen met dyslexie neemt de laatste jaren fors toe. In een tv-uitzending van Rambam werd aangetoond dat het krijgen van een dyslexieverklaring redelijk eenvoudig is. Het ministerie van Onderwijs is daarom na de zomer gestart met een diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van de dyslexieverklaringen en de deskundigen die de verklaring afgeven. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids