Normal_mensen_kring

Mensenrechtelijke onderwerpen komen ook de school binnen, bijvoorbeeld de gewelddadige aanslagen in verschillende steden en de grote aantallen immigrerende vluchtelingen. Maar wat is hierbij de taak van de docent? Hoe praten docenten daarover en wat doen de maatschappelijke ontwikkelingen met de leerlingen? Het College voor de Rechten van de Mens organiseert daarom 'Mensenrechten in beweging' om inspiratie op te doen. Dat meldt College voor de Rechten van de Mens.

Hoe kunnen wij omgaan met vrijheid, waar liggen grenzen vanwege de vrijheid en rechten van anderen? En hoe kunnen we de betekenis van mensenrechten in het dagelijks leven goed kenbaar en voelbaar maken op school en in de klas? Deze lastige kwesties komen ter sprake op 27 september op de inspiratiedag.

De Leerkring Mensenrechten op school VO (gefaciliteerd door het College voor de Rechten van de Mens) ging het afgelopen jaar aan de slag met het handen en voeten geven aan mensenrechten op school. De bevindingen worden op de inspiratiedag gepresenteerd. Daarnaast nemen ook Amnesty International en Movies that Matter deel aan de bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt op 27 september georganiseerd op het Geuzencollege in Vlaardingen. Aanmelden kan via bijeenkomst@mensenrechten.nl onder vermelding van 'bijeenkomst MRE 27 september', uw naam, functie en organisatie/school waar u werkzaam bent. Aanmelden kan tot 9 september. Deelname is kosteloos.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids