Normal_wiskunde_geodriehoek_rekenen

In de Tweede Kamer waren twee moties tegen de rekentoets ingediend. Deze moties hebben het in de Kamer niet gehaald. Hierdoor blijft de rekentoets in het voortgezet onderwijs. De rekentoets telde dit jaar voor het eerst mee voor het diploma voor vwo-leerlingen. Dat meldt VOS/ABB. 

D66-Kamerlid Paul van Meenen en Michel Rog van het CDA hadden een motie ingediend om de toets per direct af te schaffen. Volgens de Kamerleden is het een slechte zaak dat er nu leerlingen zakken op basis van een ondeugdelijke toets. Rog en Van Meenen dienden samen met de Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Eppo Bruins (ChristenUnie) nog een motie in. In deze motie werd erop aangedrongen de rekentoets geen deel meer te laten uitmaken van de kernvakkenregeling. De Kamerleden zijn van mening dat er in het onderwijs nauwelijks draagvlak is voor de rekentoets en vinden ze het zinloos om er nog langer geld en energie in te steken.

Dit schooljaar telt de rekentoets op het vwo voor het eerste mee voor het behalen van het eindexamen. De rekentoets was dit jaar goed gemaakt door vwo-leerlingen. 97 procent van de leerlingen heeft een cijfer gehaald op de rekentoets waarmee ze het diploma kunnen halen en dan is de laatste herkansingsronde nog niet meegeteld. Vanwege de goede resultaten hoeft geen coulanceregeling, de zogeheten vangnetconstructie, te worden toegepast. Voor vmbo en havo zal de rekentoets volgend jaar nog niet meetellen voor zakken en slagen. Wel komt het cijfer op de eindlijst. 

© Nationale Onderwijsgids