Normal_euro_geld_betalen__9_

Per 1 juli krijgen middelbare scholen en mbo-instellingen in Friesland subsidie om Fries taalonderwijs te stimuleren. Dit geld is beschikbaar met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016. De 150.000 euro is door het rijk beschikbaar gesteld. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

De lessen Fries starten voor kinderen in Friesland al op de basisschool. Nu krijgen de leerlingen in het voortgezet onderwijs alleen het vak Fries in de brugklas. Door de subsidie kunnen nu ook leerlingen Fries als keuzevak of examenvak krijgen. Op het mbo en praktijkonderwijs moet de subsidie het gebruik van het Fries stimuleren. Hoeveel subsidie een school krijgt hangt af van het aantal leerlingen.

© Nationale Onderwijsgids