Normal_lerarencongres

Op 8 oktober 2013 organiseert de Onderwijscoöperatie Het Lerarencongres: een landelijke studiedag voor leraren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deze datum is gewijzigd ten opzichte van de datum die in eerdere berichten is genoemd. 'Van, voor en door de leraar', dat is het motto van de Onderwijscoöperatie en dit is ook het motto van Het Lerarencongres, met belangrijke thema's rond professionalisering, zoals professionele ruimte en bekwaamheid. Het congres bouwt voort op de internationale teachers' summit eerder dit jaar.

Het Lerarencongres vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2013 van 10.00 tot 18.00 uur, op de Kenniscampus van Ede, waar onder andere ROC A12 is gevestigd. Het congres wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met vele partijen uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en de pabo's / lerarenopleidingen en het ministerie van OCW. Ook de minister is aanwezig. Het doel is om van deze dag een landelijke studiedag te maken, die ook opgevoerd kan worden in registerleraar.nl.

Op het programma staat een breed aanbod aan sprekers, uitwisselingen, workshops, studiemarkten etc. Naast inspiratie, informatie en uitwisseling staan ontspanning en netwerken centraal. De kosten voor deelname bedragen € 60,-. Leraren die zich aangemeld hebben bij het
register, betalen € 30,-.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond het Lerarencongres, stuurt u dan een bericht naar lerarencongres@onderwijscooperatie.nl. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!