Mag je leerlingen vrij geven tijdens het Suikerfeest?

Op dit moment is de ramadan volop aan de gang. Tijdens deze heilige maand besteden moslims extra tijd aan bezinning, gebed, vasten en liefdadigheid. Deze maand wordt op 9 april afgesloten met het Suikerfeest. In Nederland is het Suikerfeest geen officiële feestdag en dus krijgen scholieren en werkenden ook geen vrij van school of werk. Scholen vragen zich wel jaarlijks af of ze leerlingen vrij mogen geven op deze dag. De redactie van de Nationale Onderwijsgids zocht dit uit. 

Laten we eerst even een uitleg geven over wat vasten tijdens de ramadan precies inhoudt. In de Koran staat dat iedereen die thuis is tijdens de ramadan moet vasten. In de praktijk betekent dit voornamelijk dat iedereen die kan moet vasten. Voor kinderen, ouderen, zieken en zwangere vrouwen geldt deze regel niet, zij hoeven dat niet te doen. 

Hat vasten duurt vanaf de dageraad (zonsopgang) tot zonsondergang. Vastende moslims mogen naast niet eten ook niet roken, drinken en seks hebben. Na zonsondergang is er een groot feestmaal, de iftar, waarin men met vrienden en familie gezellig samen gaat eten.

Betekenis Suikerfeest 

Aan het einde van de ramadan vieren moslims het Suikerfeest. Tijdens het Suikerfeest komen families en vrienden samen om met elkaar te bidden, feest te vieren en cadeaus uit te pakken. Er worden voornamelijk zoete gerechten genuttigd, zoals baklava, zoete rijstpudding en suikerhoudende drankjes. 

Vrij van school

In principe krijgen leerlingen geen vrij van school voor het Suikerfeest omdat dit geen officieel erkende feestdag is in Nederland.  Scholen mogen leerlingen wel vrijgeven op andere (religieuze) feestdagen dan de officiële feestdagen. Dat geldt dan wel voor álle leerlingen van de school en niet alleen voor de groep die het Suikerfeest viert.

Scholen moeten deze vrije dagen ook bekend maken in hun schoolgids. Voor de start van een nieuw schooljaar weten ouders meteen hoe het schooljaar eruit gaat zien. Scholen moeten wel voldoen aan de regels voor het aantal uren onderwijstijd. Mocht de school dus een vrije dag geven voor een niet-officiële feestdag, dan bestaat er een mogelijkheid dat die dag op een ander moment wordt ingehaald.

Vrijstelling van de leerplicht 

Maar mocht de school geen vrij geven voor het Suikerfeest en de leerling doet daar vanuit zijn of haar geloof wel aan mee, dan is het mogelijk om toch vrij te krijgen. De leerling krijgt dan een vrijstelling van de leerplicht voor ‘plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging’. Ouders moeten dan wel twee dagen voordat het Suikerfeest plaatsvindt het hoofd van de school hierover inlichten.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk
Bronnen: CNV, Historia.net, Ensie en Rijksoverheid