DUO hoeft geen hard bewijs te leveren tegen sjoemelaars basisbeurs

Volgens een meerderheid van de Tweede Kamer hoeft DUO voorlopig niet met zwaarder bewijs te komen als zij een uitwonende student beschuldigen van gesjoemel met de basisbeurs, aldus U Today.

Uitwonende studenten krijgen een hogere basisbeurs dan studenten die nog bij hun ouders wonen. Voor studenten die op kamers gaan scheelt dit jaarlijks 2200 euro. Voor sommige thuiswonende studenten is het dus erg verleidelijk om hiermee te sjoemelen. Om deze fraudeurs tegen te gaan maakt DUO gebruik van huisbezoeken om te checken of studenten daadwerkelijk uitwonend zijn.

Onderzoek

Uit onderzoek van persbureau HOP bleek dat DUO vooral bij veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond thuis langskwam. Het kabinet heeft zijn excuses inmiddels aangeboden voor indirecte discriminatie. De vraag die hierop volgde is of er veel onschuldige studenten zijn getroffen. De Tweede Kamer heeft hier inmiddels over gedebatteerd. GroenLinks-PvdA, SP en Denk zijn van mening dat studenten onschuldig zijn, totdat het tegendeel is bewezen. Deze partijen wilden een alternatief op de huisbezoeken, zodat de bewijslast minder bij de studenten kwam te liggen.

Moties verworpen

Deze partijen kregen de steun van NSC, maar konden zelfs met die partij geen meerderheid vormen. Dat komt voornamelijk doordat de PVV, VVD en BBB tegen deze motie zijn. Demissionair minister Dijkgraaf raadde de motie af, omdat hij nog niet wil erkennen of er onschuldige studenten zijn getroffen. Ook is er een motie verworpen die financiële tegemoetkoming voor getroffen studenten niet bij voorbaat zou uitsluiten. Een meerderheid van de Kamer was het er wel mee eens dat getroffen studenten een persoonlijke excuusbrief moeten ontvangen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema