Meer plezier tijdens het leren door bijlessen van studenten

Sommige kinderen zijn totaal geen studiebollen. Ze gaan liever buiten spelen of zijn creatief bezig, maar in Nederland moet ieder kind vanaf vijf jaar oud naar school. Het schoolleven begint op de basisschool. Hier worden de basisvaardigheden zoals taal en rekenen bijgebracht aan de kinderen. Deze vaardigheden zijn essentieel in onze samenleving, maar als een kind dit niet onder de knie krijgt kan bijles een oplossing zijn. Dit voorkomt dat de kinderen een onoverbrugbare achterstand oplopen. Meldt Leusder Krant.

De basisvaardigheden taal en rekenen zijn erg essentieel, want alleen als een kind goed kan rekenen, schrijven en lezen kan het de andere vakken uiteindelijk ook goed doen. Met deze basisvaardigheden leggen kinderen de basis van hun ontwikkeling. De ontwikkeling die belangrijk is om uiteindelijk te kunnen functioneren binnen de maatschappij. Het komt geregeld voor dat een kind moeite heeft met de basisvaardigheden. Dit zorgt ervoor dat ze niet goed mee kunnen komen tijdens de les. Bijles is een goede optie om dit probleem te verhelpen. Het is vooral belangrijk om tijdig in te grijpen wanneer duidelijk is dat een kind moeite heeft. Dit voorkomt dat kinderen een leerachterstand oplopen die niet meer in te halen is.

Bijles door studenten 

Het komt vaak voor dat bijles wordt gegeven door studenten. Zij doen dit voor een extra inkomen waarmee zij hun studie makkelijker kunnen financieren. Er wordt eerst beoordeeld of de studenten wel geschikt zijn om bijles te geven. De bijlessen kunnen op de basisschool worden gegeven, maar ook bij het kind thuis, of op een alternatieve bijleslocatie. Er is altijd goed contact tussen de student en de school. Zo kunnen de bijlessen worden afgestemd op het lesprogramma van het kind. Ook worden de resultaten uitgewisseld. Zo kan een blijes worden aangepast als er te weinig progressie is, of wanneer een kind moeite heeft met een nieuw onderdeel van het desbetreffende vak.    

Overleg met ouders/verzorgers

Ook worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de progressie van hun kind. Zo kan er worden beoordeeld of de bijlessen genoeg resultaat hebben. In de meeste gevallen zijn een paar uurtjes bijles al genoeg om de basiskennis te begrijpen. In sommige gevallen is er alleen meer begeleiding nodig. Dit kan zijn omdat een kind zich klassikaal niet goed kan concentreren. Dit bespreekt de bijlesdocent met alle betrokkenen van het kind. Door goed overleg worden de beste resultaten behaald.

Zelf bijlesdocent worden?

Zou je zelf graag bijles willen geven? Dan zijn er altijd wel plekken waar je je kan aanmelden. Je kan altijd aangeven wanneer je beschikbaar bent en of je graag basisschoolleerlingen lesgeeft of leerlingen van het voortgezet onderwijs. Niet alleen studenten kunnen bijlessen geven, maar ook oud-docenten zijn hiervoor uitermate geschikt. Dit kunnen zij doen naast hun normale baan, maar ook in het geval van gepensioneerden is het mogelijk.

Door: Nationale Onderwijsgids/Parris Fokkema