Theater over grensoverschrijdend gedrag voor het hoger onderwijs

8 procent van de studenten ziet pestgedrag of uitsluiting in de opleiding. Eén op de tien vrouwen zijn tijdens hun studententijd verkracht. Drie op de tien van de studenten heeft onveiligheid ervaren tijdens hun opleiding. Bijna de helft van de biseksuelen vrouwen is slachtoffer van seksueel geweld of intimidatie en LBH jongeren zijn vaker slachtoffer van (cyber)pesten en respectloos gedrag. Volgens het SCP zijn de gevolgen groot en hebben deze jongeren twee keer zo vaak psychische problemen. Dat meldt het ECIO.

Het ontwikkelen van een aanpak op sociale veiligheid en grensoverschrijdend is urgent en actueel. Hoe pak je dat aan? Op donderdag 29 september voeren we hierover het gesprek met hogescholen en universiteiten in Jaarbeurs waar de première van de interactieve theatervoorstelling ‘Safe Space’ van Stichting Time Out centraal staat. Hier bespreken we waarom het belangrijk is om vanuit het onderwijs bij te dragen aan dit thema en delen we goede voorbeelden en ervaringen. Deze dag is een initiatief vanuit het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn, gefaciliteerd door het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) in samenwerking met Stichting Time Out.

Sociale veiligheid 

Stichting Time Out organiseert interactieve theatervoorstellingen om taboeonderwerpen onder jongeren te doorbreken. Voor bewustwording van de verschillende werelden en perspectieven, het effect van bepaald gedrag en mogelijkheden om er zelf iets aan te doen. Met eerdere succesvolle voorstellingen, onder de titel ‘Time Out Café’, werden stress en prestatiedruk onder jongeren bespreekbaar gemaakt. Hier kwamen ook ‘(seksueel)grensoverschrijdend gedrag, vernedering, pesten en scheve machtsverhoudingen’ ter sprake als oorzaken van stress en sombere gedachten. Het thema ‘sociale veiligheid’ is dan ook een logisch vervolg op deze eerdere voorstellingen en hiervoor wordt samengewerkt met de Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven en Technische Universiteit Delft.

Seksueel geweld 

Tijdens de nazit gaan jongeren, beleidsmakers en deskundigen met elkaar in gesprek voor uitwisseling van zorgen en ideeën. Met o.a. Bestuurslid Hans Nederlof (Fontys Hogescholen) en Maud Lamain (Universiteit Utrecht), Frederiek Voskens-Nabben (directeur Stichting Time Out) en Hubert-Jan Albert (ministerie van OCW). De deelnemers maken kennis met Gelijkspel, met medeoprichter Marloes Lucas Luycks, en Talk That Talk, ontwikkeld door MSc thesis studente Francien Baijanova. Met deze studenten initiatieven wordt ingegaan op o.a. seksueel geweld en gelijkwaardige seksuele beleving onder jongeren en de rol van bijstanders.

Studentensteden 

Studenten en deelnemers vanuit dertien studentensteden (Groningen, Leeuwarden, Amsterdam, Delft, Leiden, Rotterdam, Zwolle, Tilburg, Utrecht, Maastricht, Breda, Den Haag en Nijmegen) gaan in subgroepen met elkaar in gesprek voor uitwisseling van kennis en ervaringen.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: ECIO