Universiteiten verlagen collegegeld voor gevluchte Oekraïense studenten

De universiteiten in ons land gaan gevluchte Oekraïense studenten voor het komende collegejaar minder collegegeld vragen dan het bedrag dat normaal is voor studenten van buiten de Europese Economische Regio. Ze moeten 2209 euro betalen, alleen het bedrag dat wettelijk verplicht is om te vragen.

"Het is belangrijk om snel zekerheid te bieden aan aspirant-studenten die gevlucht zijn uit Oekraïne, juist omdat ze in zo'n onzekere situatie verkeren over hun toekomst", zegt voorzitter Pieter Duisenberg.

Universiteiten vinden eigenlijk dat het bieden van een verlaagd tarief voor deze groep studenten een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid is, maar hebben "vooralsnog, om onaanvaardbare situaties te voorkomen" besloten om zelf het collegegeld voor deze groep studenten te verlagen.

Leefgeld 

De universiteiten hebben de ministeries van OCW en SZW wel verzocht of zij Oekraïense studenten kunnen voorzien van leefgeld "aangezien dit geen verantwoordelijkheid is van universiteiten".

Door: ANP