Studenten moeten nog één jaar lenen, maar aantal aanmeldingen neemt al wel toe

Nederlandse universiteiten zien voor komende studiejaar een toename in het aantal aanmeldingen. Zo’n 4 procent meer studenten hebben zich aangemeld. Op de hogescholen gaat het om 1 procent minder studenten. De stijging op de universiteiten is vergelijkbaar met vorig jaar, toen was de toename 5 procent. Op de hogescholen was er vorig jaar een daling van 7 procent. Het herinvoeren van de basisbeurs in studiejaar 2023-2024 lijkt dus geen invloed te hebben op het aantal aanmeldingen. Dat meldt de NOS.

Volgens de Vereniging Hogescholen laten de cijfers zien dat studenten niet massaal zijn afgehaakt. Al moeten ze nog wel een jaar wachten voordat de basisbeurs daadwerkelijk ingevoerd wordt.

Leenstelsel 

Vooraf was men bang dat jongeren voor een tussenjaar zouden kiezen om niet nog een heel collegejaar geld te hoeven lenen. Studenten hebben onder het leenstelsel dat nu van kracht is geen recht op een basisbeurs of een aanvullende beurs. In het wetsvoorstel dat is ingediend komt de basisbeurs voor uitwonende studenten straks op 273,90 euro per maand.

Aanmelding 

Bij de definitieve inschrijving in het najaar zal pas blijken hoeveel studenten zich daadwerkelijk hebben aangemeld bij een studie. Aankomende studenten hebben tot 1 oktober de tijd om hun aanmelding om te zetten in een inschrijving.

Zorgopleiding 

Het aantal aanmeldingen voor een zorgopleiding in het hbo ligt weer op het niveau van voor de coronapandemie. Vereniging Hogescholen denkt dat het een corona-effect is dat afgelopen schooljaar veel studenten kozen voor een opleiding in de gezondheidszorg.

Stikstofprobleem 

Er is wel een lichte afname te zien in de sector onderwijs, waar de pabo ook onder valt. Dat geldt ook voor de aanmeldingen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving. De Vereniging Hogescholen heeft hier geen verklaring voor. Ze vermoeden wel dat het stikstofprobleem het mogelijk onaantrekkelijk maakt om voor een opleiding in de landbouw te kiezen.

Coronacrisis 

In studiejaar 2020-2021 kozen veel  meer studenten dan normaal voor een opleiding in het hoger onderwijs. Het vervallen van de centrale examens tijdens de coronacrisis en het niet kunnen nemen van een tussenjaar speelde hoogstwaarschijnlijk een grote rol. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk